Contoh Karangan Ceramah Tentang Amalan Menabung

Video ini membimbing anda untuk menulis karangan jenis syarahan tentang faedah-faedah amalan menabung.