Karangan Ceramah Covid 19

Tugasan Projek
- menulis syarahan dan menyampaikan syarahan