Esei Tentang Pematuhan Sop Dalam Mengekang Pandemik Covid 19

<p>Tajuk: Bahasa Melayu (Tahun 6): Kita Berjaga Kita Selamat [R]<br />
Guru: Mohd Hafezi Abdul Hamid<br />
Episod ini adalah berfokuskan kemahiran membaca dalam PdP bahasa Melayu. PdP kali ini bertujuan untuk memastikan murid membaca dan memahami bahan multimedia dengan betul. Di akhirnya, murid perlu menyatakan rumusan dan ramalan yang sesuai berdasarkan bahan multimedia “Kita Jaga Kita” yang diberikan.</p>
<p>#DidikTV #TahapII</p>

Esei Tentang Pematuhan Sop Dalam Mengekang Pandemik Covid 19

Tajuk: Bahasa Melayu (Tahun 6): Kita Berjaga Kita Selamat [R]
Guru: Mohd Hafezi Abdul Hamid
Episod ini adalah berfokuskan kemahiran membaca dalam PdP bahasa Melayu. PdP kali ini bertujuan untuk memastikan murid membaca dan memahami bahan multimedia dengan betul. Di akhirnya, murid perlu menyatakan rumusan dan ramalan yang sesuai berdasarkan bahan multimedia “Kita Jaga Kita” yang diberikan.

#DidikTV #TahapII