Unit 8 Bahaya Penyakit Rabies Kemahiran Membaca Halaman 52

<p>BAHASA MELAYU TAHUN 4<br />
Berdasarkan Standard Kandungan Sekolah Rendah<br />
(Semakan 2017)</p>
<p>UNIT 8 - HARGAI DIRI<br />
- BAHAYA PENYAKIT RABIES  -<br />
Meneliti bahan grafik untuk membuat gambaran<br />
Halaman 52</p>
<p>Sesuai juga untuk murid tahun 3,5 dan 6<br />
Murid SK,SJKT &SJKC</p>
<p>link video   youtube.com/watch?v=m22AhH4koLo</p>

Unit 8 Bahaya Penyakit Rabies Kemahiran Membaca Halaman 52

BAHASA MELAYU TAHUN 4
Berdasarkan Standard Kandungan Sekolah Rendah
(Semakan 2017)

UNIT 8 - HARGAI DIRI
- BAHAYA PENYAKIT RABIES -
Meneliti bahan grafik untuk membuat gambaran
Halaman 52

Sesuai juga untuk murid tahun 3,5 dan 6
Murid SK,SJKT &SJKC

link video youtube.com/watch?v=m22AhH4koLo